Class Leaders

The Weill Cornell Medical College Alumni Association Board of Directors thanks the Reunion Committee and Class Leaders for their dedication and outreach to their classmates.

Reunion Committee


Kathleen M. Foley, M.D. '69
President, Weill Cornell Medical College Alumni Association
Anthony M. Rossi Jr., M.D. '08
Vice President, Weill Cornell Medical College Alumni Association
Reunion Chair
Ed Su, M.D. '97
Secretary, Weill Cornell Medical College Alumni Association
Shari Midoneck, M.D. '89
Treasurer, Weill Cornell Medical College Alumni Association
Jennifer Mascarenhas, M.D. '99
Class Leaders Committee Co-Chair
Gene Resnick, M.D. '74
Class Leaders Committee Co-Chair

     

70th Reunion
Richard T. Silver, M.D. '53
Henry R. Erle, M.D. '54

60th Reunion
Jonathan V. Goldstein, M.D. '63
David L. Cappiello, M.D. '64
Belle Sumter Carmichael Coleman, M.D. '64

55th Reunion
Gabrielle A. Carlson, M.D. '68
Harold E. Carlson, M.D. '68
Joan P. Gerring, M.D. '68
Edward L. Goodman, M.D. '68
Jerry Graff, M.D. '68
William C. Klingensmith III, M.D. '68
Kathleen M. Foley, M.D. '69
Kathleen A. Gaffney, M.D. '69
John I. Gallin, M.D. '69
Charles Hearey Jr., M.D. '69, M.P.H.
Leroy R. Sharer, M.D. '69
Paul I. Wassermann, M.D. '69

50th Reunion
Esther S. Bleier, M.D. '73
Henry R. Bleier, M.D. '73
Allan Gibofsky, M.D. '73, J.D.
Jonathan E. Kaplan, M.D. '73
Jerold J. Kreisman, M.D. '73
Stuart B. Mushlin, M.D. '73
Judith A. Nowak, M.D. '74
Sharon E. Oberfield, M.D. '74
Gene D. Resnick, M.D. '74

45th Reunion
William H. Hickling, M.D. '78
Connie B. Newman, M.D. '78
Zoe J. Jones, M.D. '79
Steven W. Werns, M.D. '79

40th Reunion
Allan E. Inglis Jr., M.D. '83
Louise M. Abel, M.D. '84
David W. Ross, M.D. '84
Albert W. Wu, M.D. '84, M.P.H.

35th Reunion
Paul R. Kirchgraber, M.D. '88, M.B.A.
Mark B. Pochapin, M.D. '88
Theresa M. Rohr-Kirchgraber, M.D. '88
Alexis E. Te, M.D. '88
Michael J. Bernardo, M.D. '89
Shari R. Midoneck, M.D. '89
Daniel H. Sterman, M.D. '89

30th Reunion
Meena B. Bansal, M.D. '94
Anthony R. DeLillo, M.D. '94
Yvonne M. Funcke-Sandweiss, M.D. '94
Amanda Rodriguez-Murphy, M.D. '94
Sandeep Wadhwa, M.D. '94

25th Reunion
Avram H. Mack, M.D. '98
Jonathan Samuels, M.D. '98
Sandy M. Chin, M.D. '99
Alanna Coughlin, M.D. '99
Tiffany A. Traina, M.D. '99

20th Reunion
Nathaniel Berman, M.D. '03
George M. Comas, M.D. '03
Jessica M. Peña, M.D. '03, M.P.H
James M. Tauras, M.D. '03
Alice Zervoudakis, M.D. '03
Adam D. Libow, M.D. '04
Kavita Parikh, M.D. '04
Atara S. Stahl, M.D. '04
Peter J. Stahl, M.D. '04

15th Reunion
Jonathan H. Gardes, M.D. '08
John Rocco Rodney, M.D. ’08
Anthony M. Rossi Jr., M.D. '08

10th Reunion
Daniel J. Holzwanger, M.D. '13
Tiffany Peng Hwa, M.D. '14
Kartik Kesavabhotla, M.D. '13
Hanano Watanabe M.D. '13, M.S.
Kaylan Christianer, M.D. '14
Diana C. Mosquera, M.D. '14, M.B.A.

As of October 2023